Author: admin

Kurban-bajram 2018. godine

Povodom nastupajućeg praznika Kurban-bajrama, svim nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima, islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj praznik njihove domove ispuni srećom, berićetom i porodičnom toplinom. Ovim putem napominjemo da je utorak...

Upis vanrednih kandidata za avgustovsko-septembarski rok 2018. godine

Obavještavamo sve zainteresirane vanredne kandidate da prijem dokumenata za avgustovsko-septembarski rok 2018. godine počinje 01.08.2018. godine. Dokumente za vanredno polaganje predajete kod sekretara škole ili na protokol škole. Za upis na vanredno polaganje potrebni...

Rang-lista primljenih učenika nakon drugog upisnog roka – školska 2018/2019. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju drugog upisnog roka u školskoj 2018/2019. godini po zanimanjima: RangLista-TDS-II; RangLista-PTT-II. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata...

K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018./2019. godini – drugi upisni rok

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje DRUGI K O N K U R S...

Rang-lista primljenih učenika nakon prvog upisnog roka – školska 2018/2019. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2018/2019. godini po zanimanjima: RangLista-ALIM-I; RangLista-AM-I; RangLista-ALAK-I; RangLista-AEL-I; RangLista-RGM-I; RangLista-VMV-I; RangLista-TDS-I; RangLista-PTT-I. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna...


Switch to mobile version