Category: SEKCIJE

PISA radionica – Program za međunarodnu procjenu postignuća učenika (PISA) 2018: Put ka kvalitetnom učenju u Bosni i Hercegovini

U organizaciji UNICEF-a BiH i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovnje BiH u pratnerstvu sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) održana je radionica na gore pomenutu temu na kojoj su učešće...


Switch to mobile version