Category: UPRAVA ŠKOLE

UPRAVA ŠKOLE – MANDAT 2015-2019

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.

UPRAVA ŠKOLE – MANDAT 2011-2015

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.


Switch to mobile version