INTERVIEW S POVODOM

DSC07547_ppSIGNAL: Kakvo je vaše mišljenje o školi kojom upravljate?          

DIREKTORICA: Naša škola ide u red respektabilnih ustanova u našoj zemlji i šire, u regionu, u školovanju stručnih kadrova iz domena saobraćaja i komunikacija. Mi imamo dugu tradiciju u obrazovanju mladih, a njeni osnivači su imali jasnu viziju njenog razvoja i potreba savremenog društva, tako da smo mi samo nastavili taj kontinuitet njenog razvoja. Mi idemo dalje i u hodu se prilagođavamo novim društvenim prilikama, zahtjevima vremena, reformama…Usavršavamo se, dograđujemo i opremamo kako bi imali adekvatne uvjete za odgoj i obrazovanje novih generacija.

U tom cilju ostvarili smo dobru saradnju sa srodnim školama u Makedoniji (Skoplje), Sloveniji (Maribor) i Turskoj (Bursa), razmjenjujemo iskustva, prezenitramo projekte, pratimo dostignuća i načine u izvođenju stručnoteoretske nastave. Na nama je da zadržimo ovaj imidž popularnosti naše Škole i da ga, svi zajedno, podižemo na viši nivo.

SIGNAL: Kako je Srednja škola za saobraćaj i komunikacije predstavljena javnosti?

DIREKTORICA: Javnost o nama zna puno ali to nije razlog da mi ne radimo više na prezentaciji naše Škole. Generacije i generacije učenika su izašle iz ove Ustanove i nama dolaze povratne informacije u vidu zainteresiranosti za upis u našu Školu. Opće je poznato da naših kadrova skoro i nema na evidencijama nezaposlenih. Upravo zbog toga postoji veliki interes za upis u našu Školu i mi u prvom upisnom roku skoro u potpunosti ispunimo Plan upisa.

Širok je spektar zanimanja koja mi nudimo mladima i to zainteresirani mogu naći na internet stranici naše Škole. Prije upisa mi imamo dodatne aktivnosti a to su obilasci osnovnih škola u Kantonu Sarajevo sa ciljem upoznavanja maturanata osnovnih škola sa zanimanjima koja im nudimo kroz trogodišnje i četverogodišnje školovanje. Imamo pripremljene brošure koje dijelimo zainteresiranim i roditeljima i učenicima.

SIGNAL: Da li ste zadovoljni zalaganjem Menadžmenta škole, na čijem ste čelu, za dobrobit učenika?

DIREKTORICA: Da, zadovoljna sam radom Menadžmenta škole i svih uposlenika. Mi smo kao jedna velika porodica u kojoj svako ima svoja zaduženja, a cilj nam je isti – uspješno odvijanje nastavnog procesa. Menadžment uz rukovodeću, organizacionu, savjetodavnu, pedagošku ima i logističku podršku tako da naš nastavni kadar ima veliku potporu u obavljanju svojih poslova u skladu sa Nastavnim planom i programom.

Posebno bih naglasila zalaganje Menadžmenta na uvođenju administrativnog reda i kontinuiranog ažuriranja prateće dokumentacije uz informatičku obradu i pohranjivanje podataka. Aktivno pratimo sva dostignuća u osvaremenjavanju nastave, razmjenjujemo iskustva sa srodnim školama i redovno se odazivamo na sve seminare vezane za usavršavanje nastavnika.

Ja, kao direktorica ove Ustanove, ponosna sam što do uspjeha dolazimo timskim radom i ovom priliko zahvaljujem Menadžemntu škole i svim uposlenicima na uspješnoj saradnji i postignutim rezultatima koji su i vidljivi i mjerljivi na svim poljima u okviru naše djelatnosti.

SIGNAL: Kako ekonomska situacija u državi utiče na razvoj i napredovanje Srednje škole za saobraćaj i komunikacije?

DIREKTORICA: O tome ne bih puno govorila jer svi zamo da je ekonomska situacija u našoj državi teška i zabrinjavajuća. Naravno, da se to prenosi na sve sfere društvenog života, pa tako i na obrazovne institucije. Svi smo svjesni da su sredstva za obrazovanje ograničena, da nastavnici za svoj rad nemaju adekvatnu materijalnu satisfakciju, ali sam ponosna na njih jer, uprkos toj činjenici, oni svoj posao obavljaju savjesno, svjesni svog humanog poziva i predanosti istom. Imamo velike planove za opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima, posebno učeničkih radionica i laboratorija ali idemo, korak po korak. Ono što mi možemo učiniti jesu uštede unutar škole i mislim da se mi prema onome što zovemo pratećim troškovima i potrebama nastave odnosimo kao dobri domaćini. Naše uštede idu do mjere da to ne smije ugroziti normalno odvijanje nastavnog procesa.

DSC07548_ppSIGNAL:Koliko se prosječno učenika godišnje upiše u našu Školu i koji je smjer posebno tražen?

DIREKTORICA: Upis učenika ovisi o broju učenika koji završavaju osnovnu školu. Na osnovu tih podataka naše nadležno Ministarstvo sačini Plan upisa, a u okviru raspoloživih kapaciteta odobrava upis, odnosno broj odjeljenja za tekuću školsku godinu. Naše učešće u tome je da na vrijeme dostavimo naš Plan upisa koji prilagođavamo zahtjevima tržišta. Ako procijenimo da su određena zanimanja deficitarna, naravno da ćemo zatražiti veći upis za to zanimanje.

Što se tiče trećeg stepena izdvojila bih kao posebno atraktivna slijedeća zanimanja autoelektričar, vozači motornih vozila i rukovalac građevinskih i pretovarnim mašina. Četvrti stepen upisuju učenici koji žele nastaviti školovanje a najčešće upisuju Saobraćajni fakultet u Sarajevu, što je neki prirodan i logičan odabir jer već imaju podlogu.

SIGNAL: Koji su planovi za dalji razvoj Srednje škole za saobraćaj i komunikacije?

DIREKTORICA: Planova je puno ali postoje oni kratkoročni koje možemo odmah realizirati i oni dugoročni koji zahtIjevaju veći angažman Menadžmenta ali i određena materijalna sredstva.

Uvijek na prvo mjesto stavljam stvaranje što boljih uvjeta za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa uz primjenu savremenih metoda u izvođenju nastave i kontinuirane nabavke opreme i učila kako bi se nastava izvodila u skladu sa važećim standardima.

Mi smo skoro u potpunosti izvršili rekonstrukciju glavne zgrade u kojoj se izvodi općeobrazovna i stručnoteoretska nastava. Naši kabineti su uslovni i dobro opremljeni ali ćemo i dalje pratiti dostignuća iz ove oblasti koja će poboljšati obrazovanje naših učenika. Nastojimo obogatiti školsku biblioteku stručnom literaturom i lektirnim fondom.

Pred nama je jedan veliki poduhvat sa kojim bi zaokružili nastavni proces u krugu svoje Ustanove i stvorili optimalne uvjete za potpuno spajanje stručnoteoretske i praktične nastave. To je Plan rekonstrukcije radionice za praktičnu nastavu. To neće ići tako brzo a sama rekonstrukcija će se odvijati u tri faze. Mislim da smo na dobrom putu jer naš Projekat je podržan od strane Ministarstva za prostorno uređenje i okoliš Kantona Sarajavo, a za to imamo i finansijsku podršku, a jedan dio ćemo obnoviti vlastitim sredstvima. Vjerujem da ćemo to uspješno privesti kraju u zacrtanim rokovima.

SIGNAL: Imate li viziju razvoja škole u narednom periodu?

DIREKTORICA: Da, imamo, želja je puno, planova također ali neka nam realnost bude nit vodilja ka ispunjavanju tih ciljeva. Želim da naša škola zadrži imidž vodeće škole u regionu iz oblasti saobraćaja i komunikacija. To ćemo postići zajedničkim zalaganjem i dobrom prezetacijom škole. Naši Nastavni planovi i programi trebaju biti orjentirani ka zapošljavanju i samozapošljavanju budućih stručnjaka, a to možemo postiči jedino ako budemo pratili potrebe tržišta za određenim zanimanjima.

Usavršavanje naših nastavnika i praćenje savremenih trendova u obrazovnom sistemu je naš stalni zadatak.

Bila bih presretna ako uspijemo certificirati naše diplome koje će biti prihvaćene i izvan Bosne i Hercegovine, u inozemstvu, da se i mi na svoj način pripremimo za ulazak u Evropsku uniju.

Toliko toga imamo u planu ali za ovu priliku i ovim povodom mislim da je dovoljno. Hvala.

SIGNAL: Hvala i Vama na izdvojenom vremenu.

Vezane vijesti...


Switch to mobile version