Finalizacija izbora škole i konačne rang liste – ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Lista odabranih programa za upis u srednje škole zaključat će se automatski danas u 19.00 h i time finalizirati se izbori svih kandidata.

Konačne rang liste objavit će se 4.7.2017. godine iza 20.00 h.
Trenutkom objave konačnih rang lista, učenici stiču pravo upisa u program srednjeg obrazovanja najvišeg prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne rang liste više se ne mijenjaju.

– Prijava za upis učenika u srednje škole-

Svi učenici prijavu za upis štampaju sami iz sistema online upis klikom na ”Štampaj prijavu”.
Ukoliko učenici nemaju mogućnost štampanja prijave, istu mogu odštampati u srednjoj školi u kojoj su upisani, odnosno na čijoj rang listi se nalaze, na način da se prijave sa svojim korisničkim podacima i na štampaču škole odštampaju prijavu.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/staratelja na prijavi za upis i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, učenik je upisan u PRVI razred srednje škole u školskoj 2017/2018. godini.

Vezane vijesti...


Switch to mobile version