SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

STRUČNO USAVRŠAVANJE – ALBANIJA 2016

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA USLUGE ORGANIZOVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA JU SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, SARAJEVO. Molimo sve firme koje preuzimaju tendersku dokumentaciju da preuzimanje iste potvrde na školski e-mail ssskskola@gmail.com....


Switch to mobile version